Gps2

parrynoname
66 gracze
 1. 51. Odchyłka liniowa ustalona na podstawie pomiaru kontrolnego dla pomiarów technikami kinematycznymi RTK oraz RTN nie może przekraczać w poziomie :
  • 0,03 m.
  • 0,05 m.
  • 0,09 m.
  • 0,12 m.
 2. 52. Centrowanie instrumentu geodezyjnego to :
  • Rozstawienie statywu, przykręcenie instrumentu do głowicy, doprowadzenie libelli do górowania
  • Rozstawienie statywu, przykręcenie instrumentu do głowicy, doprowadzenie do pokrycia sie osi głównej instrumwentu z linią pionu
  • Doprowadzenie do pokrycia sie osi głównej instrumentu z linią pionu
  • Doprowadzenie do pokrycia sie osi głównej instrumentu z linią pionu przechodzącą przez centr punktu geodezyjnego
 3. 53. Wzór na błąd standardowy dalmierza elektrooptycznego wynosi md=±(A+B*10-6*d). Składnik B zależy od :
  • Błędu określenia przesunięcia fazowego, błędu wyznaczenia stałej dodawania
  • Błędu określenia przesunięcia fazowego, błędu wyznaczenia stałej dodawania, wpływu błędów ustawienia dalmierza oraz reflektora nad punktami
  • Błędu określenie prędkości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w próżni
  • Wpływu błędów określenia danych meteorologicznych, wpływu krótkookresowych zmian częstotliwości wzorcowych
 4. 54. Pomiar elementów ciągu wiszącego podlega weryfikacji w drodze pomiaru, wykonanego z ostatniego punktu tego ciągu :
  • Co najmniej jednego szczegółu terenowego I grupy dokładnościowej o znanych współrzędnych.
  • Kierunków kontrolnych do punktów osnowy pomiarowej.
  • Kierunków i odległości do widocznych punktów osnowy pomiarowej.
  • Nie trzeba weryfikować.
 5. 55. Która z poniższych odpowiedzi opisuje metodę a nie rodzaj pomiarów stosowany do geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych ?
  • Geodezyjne pomiary terenowe.
  • Geodezyjne pomiary GPS.
  • Geodezyjne pomiary fotogrametryczne.
  • Geodezyjne pomiary kartometryczne.
 6. 56. Róznica odległość między instrumentem a mierzonym punktem, zwana dalej „długością celowej” w technicznej niwelacji geometrycznej, nie może przekraczać :
  • 25 m.
  • 35m
  • 40m
  • 50m
 7. 57. Jaki czynnik podlega pomiarowi w elektrooptycznych dalmierzach fazowych ?
  • Czas przebiegu sygnału
  • Odległość danego punktu od powierzchni geoidy odniesienia mierzoną wzdłuż linii pionu.
  • Odległość danego punktu od powierzchni elipsoidy odniesienia mierzoną wzdłuż linii pionu.
  • Odległość danego punktu od powierzchni elipsoidy odniesienia mierzoną wzdłuż normalnej do elipsoidy.
 8. 58. Jaki czynnik podlega pomiarowi w elektrooptycznych dalmierzach impulsowych ?
  • Czas przebiegu sygnału
  • Przesunięcie fazowe
  • Prędkość światła
  • Moc zwrotna sygnału
 9. 59. Podczas pomiarów GPS wykorzystywana jest elementarna konstrukcja geometryczna :
  • Przestrzenne wcięcie w przód
  • Wcięcie liniowe.
  • Zadanie trysferacji.
  • Triangulacja przestrzenna.
 10. 60. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu sesji pomiarowej metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS ustala się wysokość anteny odbiornika z dokładnością do :
  • 0,005 m.
  • 0,010 m.
  • 0,015 m.
  • 0,020 m.
 11. 61. Błędy średnie położenia wyrównanych punktów osnowy pomiarowej, wyznaczonych w procesie aerotriangulacji, nie mogą, względem punktów nawiązania, przekroczyć :
  • 0,05 m.
  • 0,10 m.
  • 0,15 m.
  • 0,20 m.
 12. 62. Pomierzono długość linii AB po pochyłości terenu i uzyskano wynik 214.15 m. Pochylenie terenu wynosi 4 grady.. Ile wynosi redukcja mierzonej linii ?
  • 0,42 m
  • 0,54 m
  • 0,35 m
  • 0,67 m
 13. 63. W niwelacji trygonometrycznej przy określaniu wysokości błąd pomiaru odległości nie może przekroczyć wartości: :
  • ± 0,010 m.
  • ± 0,015 m.
  • ± 0,020 m.
  • ± 0,025 m.
 14. 64. Błąd średni mt pomiaru kąta, spowodowany błędem centrowania teodolitu, ma następujące własności :
  • Jest wprost proporcjonalny do błędu et (mimośrodu), wzrasta w miarę zwiększania się różnicy długości ramion kąta,
  • Jest odwrotnie proporcjonalny do długości ramion kąta l i p, wzrasta wraz ze zwiększaniem się kąta.
  • Jest odwrotnie proporcjonalny do błędu et (mimośrodu), wzrasta w miarę zwiększania się różnicy długości ramion kąta,
  • Jest wprost proporcjonalny do długości ramion kąta l i p, nie zmienia się wraz ze zwiększaniem się kąta.
 15. 65. Poprzez wysokość geodezyjną rozumie się :
  • Odległość danego punktu od powierzchni geoidy odniesienia mierzoną wzdłuż normalnej do geoidy.
  • Nwm
Dgfsdogdsogodsjg.
 • Stworzony 18/06/2017
 • Opublikowany 19/06/2017
 • Zmienione 18/06/2017
 • Trudność Trudny
 • Pytania 15
 • Motyw Naukowy

Masz do wyboru 3 rodzaje projektowania:

 • Pomarańczowy
 • Niebieski
 • Light
Poz. Gracz Wynik Chrono Data
Zgodnie z klasyfikacją