KJW drewno wielkowymiarowe iglaste

Marcin
34 gracze
 1. Najmniejsza średnica górna bez kory w klasie A
  • 22cm
  • 25cm
  • 15cm
  • 20cm
 2. Najmniejsza średnica górna bez kory w klasie B
  • 10
  • 20
  • 15
  • 14
 3. Najmniejsza średnica górna bez kory w klasie C
  • 10
  • 14
  • 8
  • 15
 4. Najmniejsza średnica górna bez kory w klasie D
  • 15
  • 14
  • 5
  • 25
 5. Minimalna długość w wszyskich klasach jakościowych
  • 3m z minimalnym odstopniowaniem
  • 2,6m z minimalnym odspotniowaniem co 10 cm
  • 2,7m z minimalnym odstopniowaniem co 10 cm
  • 2,5 m z minimalnym odstopniowaniem o 15 cm
 6. Najmniejsza średnica w odległości 1m od dolnego końca ( średnica znamionowa z korą)w klasie A
  • 30
  • 45
  • 25
  • 35
 7. Najmniejsza średnica w odległości 1m od dolnego końca ( średnica znamionowa z korą)w klasie B
  • 25
  • 15
  • 30
  • 27
 8. Najmniejsza średnica w odległości 1m od dolnego końca ( średnica znamionowa z korą) w klasie C i D
  • 15
  • 10
  • Nie ogranicza się
  • 20
 9. Najmniejsza długość dolnego końca bez wad lu z wadami dopuszczalnymi ?
  • 4
  • 2,5
  • 3
  • 6
 10. Czy w klasach C i D bierze sie pod uwagę najmniejszą długość dolnego końca bez wad lub z wadami dopuszczalnymi
  • Tak
  • Nie
  • Tak wynosi ona 4 m
  • Tak wynosi ona 6 m
 11. Sęki otwarte w klasie A są:
  • Dopuszczalne o średnicy do 2 cm w drewnie Jd i Św niedopuszczalne
  • Dopuszczalne o średnicy 2 cm, w drewnie So i Md niedopuszczalne
  • Dopuszczalne o średnicy 2 cm, w drewnie So, Św nie dopuszczalne
  • Niedopuszczalne
 12. Sęki otwarte w klasie B są:
  • Dopuszczalne o średnicy do 3 cm w drewnie So i Md niedopuszczalne
  • Dopuszczalne o średnicy 4 cm, w drewnie Św i So niedopuszczalne
  • Dopuszczalne o średnicy 4 cm, w drewnie nie dopuszczalne w drewnie Md i Jd
  • Dopuszczalne o średnicy 2cm w drewnie So i Md niedopuszczalne
 13. Sęki otwarte w klasach C i D
  • Dopuszczalne o średnicy 5cm
  • Dopuszczalne o każdej średnicy
  • Dopuszczalne w klasie C 5 cm w klasie D 10 cm
  • Dopuszczalne o średnicy 5 cm w drewnie So i Md niedopuszczalne
 14. Guzy:
  • W klasie A o wys. do 1cm nie bierze się pod uwagę, wyższe niedopuszczalne
  • W klasie A o wys. do 5cm nie bierze się pod uwagę, wyższe niedopuszczalne
  • W klasie A wys. do 2 cm nie bierze się pod uwagę , wyższe niedopuszczalne
  • W klasie A o wys. do 1 cm nie bierze się pod uwagę wyższe dopuszczalne na 1/2 obwodu
 15. Czy w klasie C są dopuszczalne guzy?
  • Tak
  • Nie
 16. Guzy :
  • W klasie B o wys. 2 cm nie bierze się pod uwagę, wyższe niedopuszczalne
  • W klasie B o wys. 2 cm nie bierze się pod uwagę, wyższe dopuszczalne na 1/2 obwodu
  • W klasie B o wys. 2 cm nie bierze się pod uwagę, wyższe dopuszczalne na 1/3 obwodu
  • W klasie B o wys. 1 cm nie bierze się pod uwagę, wyższe dopuszczalne na 1/2 obwodu
 17. Pęknięcia czołowe w klasie A
  • Dopuszczalne do 1/5 średnicy czół
  • Dopuszczalne do 1/3 średnicy czół
  • Niedopuzczalne
  • Dopuszczalne do 1/4 średnicy czół
 18. Pęknięcia czołowe w klasie B
  • Niedopuszczalne
  • Dopuszczalne do 1/3 średnicy czół
  • Dopuszczalne do 1/4 średnicy czół
  • Dopuszczalne o każdej średnicy czół
 19. Czy pęknięcia czołowe są dopuszczalne w klasie C
  • Dopuszczalne do 1/3 czół
  • Dopuszczalne do 1/4 czół
  • Niedopuszczalne
  • Dopuszczalne o każdej średnicy czół
 20. Czy pęknięcia czołowe są dopuszczalne w klasie D
  • Tak
  • Nie
 21. Pęknięcia z przesychania w klasie A są dopuszczalne
  • Niedopuszczalne
  • Dopuszczalne wszystkie
  • Dopuszczalne o szer. do 3mm
  • Dopuszczalne o szer. 5 mm
 22. Czy pęknięcia z przesychania są dopuszczalne w klasie B
  • Dopuszczalne o każdej szerokości
  • Niedopuszczalne
  • Dopuszczalne o szer 5mm
  • Dopuszczalne o szer. 3mm
 23. Czy w klasach C i D są dopuszczalne pęknięcia z przesychania ?
  • Dopuszczalne dla klasy C 4mm dla klasy D 5mm
  • Niedopuszczalne
  • Dopuszczalne o każdej szerokości
  • Dopuszczalne dla klasy C 2mm, dla klasy D 5mm
 24. W jakich klasach są niedopuszczalne pęknięcia czołowo-boczne głębokie i przechodzące?
  • B,C,D
  • A,B
  • A
  • A,B,C
 25. Czy w klasie D są dopuszczalne pęknięcia czołowo-boczne głębokie i przechodzące?
  • Dopuszczalne
  • Niedopuszczalne
 26. Krzywizna w klasie D jest:
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 3cm/1m
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 4cm/1m
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 5cm/1m
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 6cm/1m
 27. Krzywizna w klasie C jest:
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 1cm/1
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 2cm/1m
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 3cm/1m
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 4cm/1m
 28. Krzywizna w klasie B jest:
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 1cm/1m
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 2cm/1m
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 3cm/1m
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 5cm/1m
 29. Krzywizna w klasie A jest:
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 1cm/1
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 2cm/1m
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 3cm/1m
  • Dopuszczalna, pozwalająca na wymanipulowanie kłód 2,7m z krzywizną jednostronną do 5cm/1m
 30. Skręt włókien w A klasie jest :
  • Niedopuszczalny
  • Dopuszczalny do 10 cm/1m
  • Dopuszczalny do 8 cm/1m
  • Dopuszczalny do 5cm/1m
 31. W jakich klasach jest dopuszczalny skręt włókien ?
  • A
  • A,B
  • B,C,D
  • D
 32. Zabitki
  • Dopuszczalne, w drewnie So niedopuszczalne
  • Dopuszczalne, w drewnie Md niedopuszczalne
  • Dopuszczalne, w drewnie Jd niedopuszczalne
  • Dopuszczalne, w drewnie Św niedopuszczalne
 33. A jakich klasach są dopuszczalne zabitki ?
  • C
  • C,D
  • B,C,D
  • A,B,C,D
 34. Zabarwienia, w jakich klasach jest dopuszczalna sinizna ?
  • D
  • C,D
  • Dopuszczalna na przekrojach do 1/2 bielu w klasie D
  • W żadnej klasie
 35. W jakich klasach sinizna jest niedopuszczalna ?
  • A
  • A,B
  • A,B,C
  • C,D
 36. W klasie C sinizna jest :
  • Dopuszczalna na przekrojach do 1/3 pow. bielu
  • Dopuszczalna na przekrojach do 1/4 pow. bielu
  • Dopuszczalna na przekrojach do 1/2 pow. bielu
  • Dopuszczalna na przekrojach do 1/5 pow. bielu
 37. W jakich klasach jest dopuszczalna brunatnica ?
  • D
  • C,D
  • B,C,D
  • A,B
 38. ZGNILIZNY wewnętrzna:
  • W klasach A i B niedopuszczalna
  • Dopuszczalna w klasach B,C,D
  • Dopuszczalna na jednym z czół do 1/3 średnicy czoła w klasie D
  • Dopuszczalna w klasach C,D
 39. ZGNILIZNY wewnętrzna w klasie C:
  • Niedopuszczalna
  • Dopuszczalna na jednym z czół do 1/5 średnicy czoła
  • Dopuszczalna na jednym z czół do 1/2 średnicy czoła
  • Dopuszczalna na jednym z czół do 1/4 średnicy czoła
 40. ZGNILIZNY wewnętrzna w klasie D:
  • Dopuszczalna na jednym z czół do 1/2 średnicy czoła
  • Dopuszczalna na jednym z czół do 1/3 średnicy czoła
  • Dopuszczalna na jednym z czół do 1/4 średnicy czoła
  • Dopuszczalna na jednym z czół do 1/5 średnicy czoła
 41. Czy huby są dopuszczalne w klasie D
  • Tak
  • Nie
 42. W jakich klasach są niedopuszczalne huby ?
  • A
  • A,B
  • A,B,C
 43. ZGNILIZNY zewnętrzna jest niedopuszczalna w:
  • W klasie A
  • W klasach A,B
  • W klasach A,B,C
  • Dopuszczalna w klasie D na 1/4 obwodu do 1/10 średnicy
 44. Zgnilizna zewnętrzna w klasie C jest :
  • Niedopuszczalna
  • Dopuszczalna
  • Dopuszczalna na 1/4 obwodu do 1/10 średnicy
  • Dopuszczalna na 1/3 obwodu do 1/10 średnicy
 45. Czy zgnilizna w klasie D jest dopuszczalna ?
  • Tak
  • Nie
 46. Czy obecność ciał obcych może występować w klasach innych niż D ?
  • Tak
  • Nie
Normy drewna wielkowymiarowego iglastego.
 • Stworzony 25/09/2016
 • Opublikowany 26/09/2016
 • Zmienione 26/09/2016
 • Trudność Łatwy
 • Pytania 46
 • Motyw Przyroda, Zwierzęta

Masz do wyboru 3 rodzaje projektowania:

 • Pomarańczowy
 • Niebieski
 • Light
Poz. Gracz Wynik Chrono Data
Zgodnie z klasyfikacją